A+ R A-

Diplomering en overgangsperiode

De meest complete wijze om tot volwaardige en erkende vakdiploma’s te komen, is via de BBL-weg,Beroeps Begeleidende Leerweg (leer-werktraject). Hierbij vindt de theoretische opleiding periodiek in de regio plaats, waarbij de aspirant (1e) Monteur tegelijkertijd onder leiding van een erkende leermeester praktijkervaring opdoet bij het leerbedrijf. De kandidaat is volwaardig werkzaam bij een montagebedrijf, al dan niet in dienst van een opleidingsbedrijf.

Ter verkrijging van een officieel en door de overheid erkend MBO-diploma worden kennis, praktijkervaring en vaardigheden met betrekking tot steigermontage door middel van eindtermen getoetst, alsook de AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs). Deze AVO-vakken zullen in de toekomst wettelijk verplicht worden gesteld. Het diploma bevestigt objectief dat de monteur voldoet aan de vereiste competentieprofielen. De branche erkent de officiële MBO2- en MBO3-diploma’s.
De route naar diplomering is kort en krachtig samengevat in de Routekaart Diplomering die hier kan worden gedownload.

Diploma’s basis en module
Diploma’s voor de basis opleiding, waarna specialisatie kan plaatsvinden via de module Industrie, module Offshore of module bouw/ondersteuningen. Voor de diplomering van monteurs op MBO niveau zijn de actuele kwalificatiedossiers van toepassing. Deze zullen vanaf 2015 opnieuw worden geactualiseerd, waarbij tegelijkertijd de modulaire opbouw wordt aangevuld. Ofschoon voor diplomering niet gebruikelijk hecht de branche veel waarde aan het actuele kennisniveau van het monterend personeel. Daarom moet elke 5 jaar worden getoetst of de theoretische- en praktische vakbekwaamheid nog actueel is.Op grond van eventueel achterbleven vakbekwaamheid kan bijscholing noodzakelijk worden geacht. Voor de steigerbouw is het Opleidingsbedrijf VSB de meest voor de hand liggende partner. Er wordt samengewerkt met een ROC, dat uiteraard werkt volgens de uitgangspunten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Download hier de geldende kwalificatiedossiers:
Kwalificatiedossier Monteur Steigerbouw

Kwalificatiedossier 1e Monteur Steigerbouw


Registratie Centraal Diploma Register
Monteurs die over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (Rijkserkend MBO-diploma of een persoonscertificaat volgens ISO 17024) beschikken, zijn eenvoudig terug te vinden in het Centraal Diploma Register (CDR). Met één druk op de knop kan worden gecontroleerd of éen persoonin het bezit is van de juiste papieren. Het CDR is te raadplegen: https://www.vca.ssvv.nl/

De controle via het CDR is belangrijk voor opdrachtgevers en Inspectie SZW, die hierdoor worden ontzorgd.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl