A+ R A-

EVC

Ervaren steigermonteurs, al dan niet in het in het bezit van certificaten Steigerbouw A of Steigerbouw B, kunnen gebruik maken van de EVC-procedure (= Erkenning van Verworven Competenties) om actuele kennis en kunde aan te tonen. De kandidaat kan –na eventuele aanvullende scholing- op deze wijze het Ervaringscertificaat behalen. Zijn competenties moeten door een erkende ‘inhoudsassessor’ worden beoordeeld. Ook hier geldt het meest actuele kwalificatiedossier als uitgangspunt. Uit deze beoordeling blijkt in hoeverre nadere scholing noodzakelijk is om in het bezit te komen van het  branchecertificaat Monteur of 1e Monteur Steigerbouw. In het uiterste geval is aanvullende scholing niet nodig en kan het branchecertificaat meteen worden verstrekt. Desgewenst kan er ook worden gekozen voor MBO-diplomering. Hiertoe kan aanvullende scholing nodig zijn.

Voor de overgangsperiode naar 1 januari 2017 is een procedure ontwikkeld voor de weging van competenties. Met deze methode wordt monteurs in het bezit van de certificaten Steigerbouwer A en B de mogelijkheid geboden deze te laten upgraden tot de branchecertificaten Monteur Steigerbouw en 1e Monteur Steigerbouw. Ook wordt ervaren monteurs eenmalig de gelegenheid geboden om aan de competentieweging procedure deel te nemen. De verwachting is dat in een aantal gevallen extra scholing noodzakelijk zal blijken.

De route naar diplomering via de EVC route is kort en krachtig samengevat in de Routekaart EVC die hier kan worden gedownload.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl