A+ R A-

Erkenning van opleiders

De branche heeft bepaald dat zowel in het voortraject als in het natraject bewaking van de kwaliteit noodzakelijk is. In dat kader hanteert de VSB een verlicht auditsysteem voor opleiders die cursorisch opleiden. Daarbij wordt getoetst in hoeverre wordt voldaan aan de door de branche opgestelde eisen.

Geldigheid van de erkenning is 3 jaar, waarna opnieuw getoetst dient te worden om de erkenning te verlengen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een initiële audit en een jaarlijkse controle audit. De onderdelen die bij de initiële audit en de jaarlijkse controle worden getoetst zijn opgenomen in het document Toelichting toetsing opleiders.

- Geldigheid erkenning 3 jaar.
- Kosten voor de initiële audit en de jaarlijkse controle bedragen 4.000 Euro excl. BTW.
- Kosten voor de jaarlijkse controle bedragen 1.000 Euro excl. BTW
- Opleiders kunnen zich aanmelden via: audit@vsb-online.nl


Erkende opleiders
De eerste door de VSB Erkende Opleiders zijn:
- DELTA Safety Training uit Rotterdam
- S.A. Safety & Training Consultants uit Middelharnis
- Bouwradius Training & Advies uit Hazerswoude-Dorp
- 't Web Bedrijfsopleidingen uit Hoogeveen (cursussen met SOG-kwalificatie gerelateerd aan het werken op hoogte)

Examenbureaus
DNV-GL erkent de examenbureaus. Momenteel zijn dat:
- IQC
- SNEI
- XY Masterclass

Voor meer informatie via de website van DNV-GL . Of mail: vakbekwaamheid@dnvgl.com; telefoon +31 (0)10 2922 810
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl