A+ R A-

Rol Opleidingsbedrijf VSB

De rol van het Opleidingsbedrijf VSB is neutraal, objectief deskundig. Zij moet het uitvoeren van de Nieuwe Scholingsstructuur faciliteren. Dat houdt in onder andere in:
 

  • vraagbaakfunctie voor alle belanghebbenden
  • het in stand houden van de structuur, waaronder de erkenning van opleiders en certificeerders alsook het  in behandeling nemen van aanvragen en de registratie in het Centraal Diploma Register
  • het uitvoeren van scholing op MBO-niveau en het volledige BBL-traject
  • samenwerken met de erkende opleiders
  • doorsturen van vragen en scholingsbehoefte
  • ontzorgen van leden en niet-leden van de VSB en op maat scholing, certificering aanbieden


Dit is een door de VSB gedelegeerde taak, voortkomend uit hetgeen door belanghebbenden is vastgelegd en bepaald in de Richtlijn Steigers. 

 

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl