A+ R A-

Stand van zaken - 17 januari 2017

De Nieuwe Scholingsstructuur is een uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers en bedoeld om objectieve invulling te geven aan het begrip “deskundig” en te komen tot een eenduidige databank met aantoonbaar gekwalificeerde monteurs in de steigerbouw.

Stand van zaken

Registratie Centraal Diploma Register 
Monteurs die beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (dat wil zeggen een Rijkserkend MBO-diploma of een persoonscertificaat volgens ISO 17024) zijn eenvoudig terug te vinden in het Centraal Diploma Register (CDR). Hier kan met één druk op de knop worden gecontroleerd of een persoon in het bezit is van de juiste papieren. Het CDR is te raadplegen: https://www.vca.ssvv.nl/

De controle via het CDR is belangrijk voor opdrachtgevers en Inspectie SZW, die hierdoor worden ontzorgd. 

Aantoonbaar gekwalificeerd:
Monteurs beschikken over een MBO-diploma of een persoonscertificaat volgens ISO 17024 afgegeven door DNV-GL. Datum van ingang: 1 januari 2017

Diploma’s en persoonscertificaten modulair:
Diploma’s en persoonscertificaten worden afgegeven voor de basisscholing of opleiding. Daarna kan specialisatie plaatsvinden via de module Industrie, module Offshore of Module bouw/ondersteuningen

Eindtermen en toetstermen (persoonscertificatie) Hulpmonteur, Monteur en 1e Monteur:
Gereed en erkend door de sector en DNV-GL

Kwalificatiedossiers (diploma’s) Monteur en 1e Monteur:
Herzien en erkend door de sector en overheid in 2015. Eindtermen en toetstermen (persoonscertificatie) Voorman, Inspecteur en Toezichthouder steigergebruik, als ook de modules zijn nog in de maak.

Inrichting Centrale Examenbank:
Examenvragen nu nog via de door DNV en de overheid erkende itembanken, gefaseerde inrichting van de centrale examenban. Gereed op 1 juli 2016.

Centraal Diploma Register voor steigerbouw:
De databank van SSVV, waar ook VCA certificaten zijn geregistreerd wordt via de VSB gevuld met erkende MBO-diploma’s en persoonscertificaten Hulpmonteur, Monteur en 1 Monteur. Aanmelden via: registratie@vsb-online.nl kosten 50 euro per diploma/certificaat, korting bij grotere aantallen.

5-jaar cyclus:
Houders van de certificaten worden na 5 jaar gevraagd actuele kennis vakbekwaamheid opnieuw aan te tonen met een persoonsexamen. Gediplomeerden tonen actuele kennis en vakbekwaamheid aan met een speciaal ontwikkeld toetsingssysteem.

Erkenning van opleiders:
Voor opleiders die cursorisch opleiden is een auditsysteem opgezet, waarbij wordt getoetst in hoeverre wordt voldaan aan de door branche opgesteld eisen. Geldigheid erkenning 3 jaar. Kosten 4.000 euro, voor de eerste toets/onderzoek en een praktijktoets gedurende het lopende jaar. Kosten “losse” praktijktoets 1.000 euro. Aanmelden via: opleiders@vsb-online.nl

Diploma via BBL en EVC:
De BBL wordt verzorgd voor MBO-2 en MBO-3 niveau, respectievelijk leidend tot Monteur en 1e Monteur. Aanmelden en nadere informatie via: info@opleidingsbedrijfvsb.nl. Voor deelname aan het erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC) geldt een vastgestelde procedure die wordt georganiseerd door Funeon in samenwerking met het ROC en het Opleidingsbedrijf VSB. Aanmelden en nadere informatie via: info@opleidingsbedrijfvsb.nl

Overgangsperiode:
Alle bestaande pasjes, certificaten zijn nog valide. Erkende MBO-Diploma’s kunnen worden opgenomen in het Centraal Diploma Register, alsook de op het moment van aanbieden geldige persoonscertificaten (5 jaar geldigheid).

In de markt zijn er commerciële aanbieders van instrumenten, waarmee competenties worden gewogen en een snelle indicatie wordt verkregen van het niveau van de monteur. Het resultaat is een examen (persoonscertificaat) of extra (bij)scholing gevolgd door een examen.

Informatie en routekaarten:
Aan te vragen via info@vsb-online.nl

De laatste ontwikkelingen worden bijgehouden op www.vsb-online.nl, www.richtlijnsteigers.nl en www.opleidingsbedrijfvsb.nl. Op de downloadpagina kunnen routekaarten, kwalificatiedossiers en eind- en toetstermen worden gevonden.

 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl