A+ R A-

5-jaar cyclus

Houders van de certificaten worden na 5 jaar gevraagd actuele kennis vakbekwaamheid opnieuw aan te tonen met een persoonsexamen.
Gediplomeerden tonen actuele kennis en vakbekwaamheid aan met een speciaal ontwikkeld toetsingssysteem.

Het systeem is hier te downloaden (nog in ontwikkeling)

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl