A+ R A-

Centraal Diploma Register voor steigerbouw

De databank van Stichting Samenwerking Voor Veiligheid (SSVV), waar ook VCA certificaten zijn geregistreerd wordt door de SVWOH aangevuld met erkende MBO-diploma’s en persoonscertificaten van DNV-GL. Het betreft de functies:
- Hulpmonteur
- Monteur
- 1e Monteur
- Voorman
- Steigerinspecteur

En in een later stadium:
- Toezichthouder steigergebruik

Houders van de certificaten worden na 5 jaar gevraagd actuele kennis vakbekwaamheid opnieuw aan te tonen met een persoonsexamen. Gediplomeerden tonen actuele kennis en vakbekwaamheid aan met een speciaal ontwikkeld toetsingssysteem. Persoonscertificaten die in de afgelopen werden behaald voor de genoemde functies, alsook verstrekt onder toezicht van DNV-GL, geldig zijn en zijn geregistreerd in de databank CertCheck, kunnen direct worden aangeboden voor registratie in het Centraal Diploma Register.

Aanmelden via: registratie@svwoh.nl

Kosten 50 euro per diploma/certificaat, korting bij grotere aantallen.

Het Centraal Diploma Register is te raadplegen via: www.vca.ssvv.nl

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl