A+ R A-

Tips voor het veilig werken met bekistingen en ondersteuningen

In het werk gestort beton wordt dagelijks toegepast in projecten in alle sectoren van de bouw. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn voor dat betonwerk onmisbare voorzieningen om het beton zijn uiteindelijke vorm of constructieve functie te geven. VSB zette een aantal tips op rij voor het veilig werken met bekistingen en ondersteuningen.

5 tips voor het veilig werken met bekistingen en ondersteuningen

  1. De Inspectie SZW handhaaft op de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen. Zorg dan ook dat u volgens de richtlijn werkt.
  2. Voor bekistingsmonteurs en ondersteuningsbouwers wordt gewerkt aan een opleidingsstructuur. Bereid uw medewerkers hierop voor door training en opleiding.
  3. Met de richtlijn wordt de veiligheid op de bouw verbeterd. Zorg dat ook u hieraan bijdraagt door volgens de richtlijn te werken.
  4. Bedenk zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe het bekisting- en ondersteuningsspecialisme wordt ingevuld. Betrek daar waar mogelijk uw leverancier ook al bij.
  5. De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen bevat een demarcatieoverzicht waarin alle rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Gebruik deze om de verantwoordelijkheden in het bouwproject voor iedereen zo transparant mogelijk te maken.

www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

Nieuwe flyer regelgeving ladders en trappen

Naast de brochure over de opbouwmethode voor rolsteigers heeft de commissie Ladders, trappen en rolsteigers nu ook een flyer uitgebracht heeft die betrekking heeft op ladders en trappen. De flyer geeft antwoord op de vraag wat de veranderingen zijn in de regelgeving rond ladders en trappen. Hierover is de afgelopen periode veel gepubliceerd door verschillende partijen. Naast deze informatie geeft de flyer aan de hand van een overzichtelijke infographic nuttige tips voor het werken met ladders en trappen. De nieuwe flyer kan hier worden gedownload.

.


Pagina 1 van 172

Meer nieuws van de VSB

Overig nieuws

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl